Na wszystkie produkty zakupione w sklepie papiernicza.pl przysługują Państwu uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową na okres 24 miesięcy od daty zakupu,  zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie KODEKSU CYWILNEGO.

(DZ.U.Nr 141, poz.1176 ze zm.)

Papiernicza.pl nie jest producentem sprzedawanych towarów. W przypadku produktu, na który producent lub podmiot wprowadzający towar na rynek udzielił gwarancji, Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do gawaranta ( podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający wyłącznie pośredniczy w procedurze reklamowanego produktu.

Chcesz reklamować towar?

 1. Pobierz formularz reklamacyjny w PDF

 2. Wydrukuj, dokładnie wypełnij i podpisz formularz reklamacyjny.Bez załączonego formularza, reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona.

 3. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania, przygotuj własnoręczny opis, reklamacji wzorując się na oryginalnym formularzu.

 4. Przyślij formularz na adres office@jeta.pl

 5. Przyjęcie reklamacji potwierdzimy osobną wiadomością email.

 6. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych dokona oceny zasadności reklamacji i powiadomi o sposobie dalszej jej realizacji.

 7. W przypadku gdy reklamacja  zostanie uznana za zasadna, Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości po uzgodnieniu z Kupującym: 

 • dokona naprawy towaru;

 • zwróci cenę towaru;

 • obniży cenę reklamowego towaru.

REKLAMACJE UZNAJEMY ZA ZASADNĄ, jeśli produkt:

 • został uszkodzony  mechanicznie w czasie transportu do klienta;

 • posiada wady fabryczne; 

 • jest niezgodny ze złożonym przez Kupującego zamówieniem.

WAŻNE!

 1. Reklamowany towar odsyłamy na własny koszt o ile reklamacja nie zostanie uznana  za uzasadnioną.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo przesyłki rekomendujemy dokonywanie zwrotów reklamacyjnych firmą kurierską lub korzystając z usług pocztowych z opcją ,, potwierdzenia nadania'' lub ,, paczka polecona''.

 3. Prosimy o niewysyłanie do nas paczek ,,za pobraniem'' - nie mamy możliwości odbioru takich przesyłek.

FORMULARZ REKLAMACYJNY PDF DO POBRANIA