REGULAMIN PROMOCJI -10% na produkty marki Djeco i ZoyZoii

  1. Czas trwania akcji.

Akcja promocyjna trwa od 27.05.2024 r. do 3.06.2024 r. (włącznie); jest jednorazową akcją promocyjną.

  1. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej.

Akcja promocyjna jest prowadzona w Hurtowni Papiernicza.pl w sklepie internetowym pod adresem papiernicza.pl oraz w sklepie stacjonarnym przy ul. Poznańskiej 46 w Ostrowie Wielkopolskim. 

Regulamin akcji promocyjnej znajduje się na stronie www.papiernicza.pl.

  1. Warunki skorzystania z akcji promocyjnej

Z akcji promocyjnej może skorzystać każdy, kto zakupi w sklepie online www.papiernicza.pl lub sklepie stacjonarnym produkt marki Djeco lub Zoyzoii.

Po umieszczeniu w koszyku produktu marki Djeco lub ZoyZoii, należy wpisać kod ,,DzieńDziecka2024", a wtedy nastąpi zmiana kwoty do zapłacenia.

Akcja promocyjna łączy się z innymi wewnętrznymi promocjami i rabatami na www.papiernicza.pl.

  1. Adres do korespondencji.

Przedsiębiorstwo Handlowe JETA 

ul. Gorzycka 34a,
63-400 Ostrów Wielkopolski 

adres mailowy jeta@jeta.pl

V Postanowienia końcowe 

Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w  Hurtowni stacjonarnie oraz na stronie www.papiernicza.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania akcji.

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej.

W przypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Klient ma prawo zwrócić się do Organizatora z prośbą o dokonanie wyjaśnień.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ostatnie zmiany wprowadzone w dniu 27.05.2024 r.