Aktualne promocje

REGULAMIN PROMOCJI ZESZYT OXFORD 10+1

  1. Czas trwania akcji.

Akcja promocyjna ,,KUP 10 ZESZYTÓW MARKI OXFORD, A 11. OTRZYMASZ W PREZENCIE” trwa od 1.06.2023r. do 30.06.2023r. (włącznie); jest jednorazową akcją promocyjną.

  1. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej.

Akcja promocyjna jest prowadzona w Hurtowni Papiernicza.pl w sklepie internetowym pod adresem papiernicza.pl oraz w sklepie stacjonarnym przy ul. Poznańskiej 46 w Ostrowie Wielkopolskim. 

Regulamin akcji promocyjnej znajduje się w Hurtowni Papiernicza.pl przy ul. Poznańskiej 46 w Ostrowie Wielkopolskim oraz na stronie www.papiernicza.pl.

  1. Warunki skorzystania z akcji promocyjnej ,,KUP 10 ZESZYTÓW MARKI OXFORD, A 11. OTRZYMASZ W PREZENCIE”

Z akcji promocyjnej może skorzystać każdy, kto zakupi w sklepie online www.papiernicza.pl lub sklepie stacjonarnym 10 zeszytów marki OXFORD. 

Po umieszczeniu w koszyku 10 zeszytów marki OXFORD, 11. zeszyt A4 32 k kratka - miękka oprawa Oxford Touch z marginesem mix okładek dodaje się automatycznie. 

Akcja promocyjna łączy się z innymi wewnętrznymi promocjami i rabatami na www.papiernicza.pl.

Z akcji promocyjnej może skorzystać każdy, kto zakupi od 01.06.2023r. do 30.06.2023r. 10 zeszytów marki OXFORD w sklepie internetowym pod adresem papiernicza.pl lub z sklepie stacjonarnym.

  1. Adres do korespondencji.

Przedsiębiorstwo Handlowe JETA 

ul. Gorzycka 34a,
63-400 Ostrów Wielkopolski 

adres mailowy jeta@jeta.pl

V Postanowienia końcowe 

Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w  Hurtowni stacjonarnie oraz na stronie www.papiernicza.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania akcji.

Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej.

W przypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Klient ma prawo zwrócić się do Organizatora z prośbą o dokonanie wyjaśnień.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ostatnie zmiany wprowadzone w dniu 29.05.2023r.