Aktualne promocje

REGULAMIN PROMOCJI WRZESIEŃ DLA STUDENTA

REGULAMIN PROMOCJI WRZESIEŃ DLA STUDENTA 

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ PRZEZ W HURTOWNII PAPERNICZA.PL ORAZ W SKLEPIE INTERNETOWYM PAPIERNICZA.PL

I czas trwania akcji

Akcja promocyjna ,, WRZESIEŃ DLA STUDENTA ’’ trwa  od 1.09 do 31.09 ( włącznie) i jest jednorazową akcją promocyjną.

II Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna jest prowadzona w Hurtowni Papiernicza.pl przy ul. Poznańska 46, 63-400 Ostrów Wielkopolski oraz w sklepie internetowym pod adresem papiernicza.pl

Regulamin akcji promocyjnej znajduję się w Hurtowni Papiernicza.pl przy ul. Poznańska 46 w Ostrowie Wlkp. oraz na stronie papiernicza.pl. 

  • z akcji promocyjnej może skorzystać każdy, kto od 1.09 do 30.09 (włącznie) dokona zakupów artykułów szkolnych w sklepie stacjonarnym Hurtownia oraz w sklepie online papiernicza.pl 
  • w akcji promocyjnej ,,WRZESIEŃ DLA STUDENTA’’ w sklepie stacjonarnym  przy ul. Poznańska 46, 63-400 Ostrów Wielkopolskim; biorą udział klienci, którzy w dniach od 1.09 do 30.09:

Kupią dwa notesy:  Notes B-5 na spirali marki Pukka otrzymują zakreślacz SNOWMAN

lub/i

Kupią minimum 5 zakreślaczy otrzymują długopis Toma Sunny 

      lub/i

jeden Pamięć/Pendrive 64 GB KINGSTON DTX - czarny z zawieszką otrzymają Pianka antystatyczna do LCD/TFT/szkła PLATINET - 400ml

  • w akcji promocyjnej ,,WRZESIEŃ DLA STUDENTA’’ w sklepie online papiernicza.pl przy ul. Poznańska 46, 63-400 Ostrów Wielkopolskim biorą udział klienci indywidualny oraz hurtowi, którzy od 1.09 do 30.09 (włącznie), złożą zamówienie w sklepie online na: 

Kupią dwa notesy:  Notes B-5 na spirali marki Pukka otrzymują zakreślacz SNOWMAN

lub/i

Kupią minimum 5 zakreślaczy otrzymują długopis Toma Sunny 

      lub/i

jeden Pamięć/Pendrive 64 GB KINGSTON DTX - czarny z zawieszką

otrzymają Pianka antystatyczna do LCD/TFT/szkła PLATINET - 400ml

  • Pakiet produktów objętych promocją musi zostać zakupiony w jednej sprzedaży w sklepie stacjonarnym przy ul. Poznańskiej 46; Ostrów Wielkopolski lub w sklepie online w jednym koszyku papiernicza.pl

  • Gratis jest wydawany przy zakupie: 

Kupią dwa notesy:  Notes B-5 na spirali marki Pukka otrzymują zakreślacz SNOWMAN

lub/i

Kupią minimum 5 zakreślaczy otrzymują długopis Toma Sunny 

      lub/i

jeden Pamięć/Pendrive 64 GB KINGSTON DTX - czarny z zawieszką

otrzymają Pianka antystatyczna do LCD/TFT/szkła PLATINET - 400ml

  • Klient hurtowy, detaliczny może skorzystać z promocji maksymalnie 3 razy w okresie trwania promocji. 
  • Akcja promocyjna nie łączy się z innymi wewnętrznymi promocjami i rabatami na papiernicza.pl lub w Hurtowni stacjonarnej Papiernicza.pl w tym: kuponami promocyjnymi/ rabatami specjalnymi/ kartami klienta.

IV Adres do korespondencji

  • Wszelką korespondencję należy kierować na adres Przedsiębiorstwo Handlowe JETA z siedzibą przy ul. Gorzycka 34a, 63-400 Ostrów Wielkopolski adres mailowy jeta@jeta.pl 

V Postanowienia końcowe

  • Informacje dotyczące akcji promocyjnej są dostępne w  Hurtowni stacjonarnie oraz na stronie papaiernicza.pl
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminów w czasie trwania akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej.
  • W przypadku wątpliwości, co do postanowień regulaminu, Klient ma prawo zwrócić się do Organizatora z prośbą o dokonanie wyjaśnień.
  • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ostatnie zmiany wprowadzone w dniu 30.08.2022.